Olieverbruik

Olieverbruik

Verhoogd olieverbruik door koolstofafzetting: hoe komt dat?
Langsheen afdichtingen van kleppen en langs de zuigerveren ontstaat het meeste olieverbruik. Andere oorzaken kunnen zijn: overmatige spelingen van de drijfstanlager. Deze zouden dan recent aanwezig zijn omdat dan al sprake is van ernstige motorschade. De 2 belangrijkste mogelijkheden worden hier in beschouwing genomen.

Afdichting klepstelen

De motorkleppen bewegen snel op en neer tijdens het draaien. Aan de bovenkant van de klepsteel loopt veelal olie om het mechanisme en de mechanische delen van de nokkenas te smeren. De klepsteel beweegt in een huls en de bovenkant is vaak afgedicht door een klepsteelhoedje. Door uitharding van de afdichting of slijtage aan de geleider kan olie via de klepsteel in de verbrandingsruimte van de motor terechtkomen. Roken van de motor vlak na de koude start kan hierop wijzen. Repareren kan, maar is duur omdat de cylinderkop(pen) gedemonteerd en gereviseerd dienen te worden.

Langs de zuigveren

Door de motor te downsizen en de strenge milieu-eisen van de afgelopen jaren is dit probleem sterk toegenomen. Door mechanische slijtage wordt de cilinderwand ovaal, verslijten de zuigerveren of vermindert hun veerkracht. Daarnaast brengt ook het glad worden van de cilinderwand een verhoogd olieverbruik met zich mee.

Naar schatting maken vastzittende en dicht geslibte zuigerveren 60% uit van de motorproblemen: zuigers en zuigerveren ondervinden koolstofafzetting, minerale olieresiduen vervuilen de olieschraapveren en uit biologische middelen worden brandstofresiduen afgezet. Verstopping van de luchtinlaatkanalen wordt veroorzaakt door een toegenomen carterventilatie aangezien oliedamp en de uitlaatgassen van EGR-systemen kunnen mengen en zich hier afzetten. Ook compressieverlies treedt op waardoor de motor niet lekker meer draait en gaat inhouden. Dit brengt uiteindelijk storingen met zich mee, deze ontwikkelen zich traag en zijn veelal vaag. Je merkt het pas als de problemen begonnen zijn. Ze zijn moeilijk op te lossen tenzij met dure reparaties (zuigers en/of zuigerveren vervangen).

Voorkom problemen met Carbon Pro Cleaning

Eén keer per jaar of per 20000 km een Carbon Pro Cleaning hanteren, helpt de verbrandingsruimte zoveel mogelijk te vrijwaren van afzettingen (zoals koolstof). Waar chemische toevoegingen niet in slagen, maakt Carbon Pro Cleaning het verschil. En dat op eenvoudige en goedkope wijze!

Zonder onderzoek is het onmogelijk te bepalen waardoor een toename in olieverbruik is ontstaan. Na het uitvoeren van een Carbon Pro Cleaning sessie kan eenvoudig gemeten worden of het olieverbruik daalt. Blijft het verbruik even hoog? Dan is er meestal sprake van mechanische schade en baten noch chemische middelen noch Carbon Pro Cleaning.

Advies

Om uw motor de beste behandeling en onderhoud te geven, houdt u best rekening met volgende raadgevingen:
Goede kwaliteit brandstof tanken: premium brandstof zorgt voor een betere, volledigere verbranding. De brandstof is wat duurder maar heeft volgende voordelen: de motor blijft schoner, draait merkbaar beter en in veel gevallen daalt ook het brandstofverbruik.

Door de juiste motorolie te gebruiken, zonder mineralen, zullen minder residuen ontstaan die zich kunnen afzetten.

Image
Openingstijden
Maandag tot Vrijdag :
Zaterdag :
Zondag   : Gesloten
Zeppelinstraat 10b, 3846 CL Harderwijk

Gratis inschrijven nieuwsbrief